Tin tức

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XỬ LÝ NƯỚC SẠCH AQUA VIỆT NAM - CHI NHÁNH VĨNH LONG tặng máy lọc nước cho HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

Ngày đăng: 22-08-2020 07:53:52

 Công ty Đầu tư xử lý nước sạch Aqua Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Long tặng 130 máy lọc nước trị giá 780.000.000 đồng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh .

 

Theo đó, sẽ khảo sát nguồn nước, mẫu nước lấy được từ các máy lắp đặt và một số hộ dân để nghiên cứu sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, phù hợp yêu cầu nguồn nước người dân địa phương đang sử dụng.Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và người dân sử dụng nước sạch, góp phần nâng cao sức khỏe và thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.