Giới thiệu

Trao tặng máy lọc nước và khẩu trang y tế ở huyện Nga Sơn - Thanh Hóa

Trao tặng máy lọc nước và khẩu trang y tế ở huyện Nga Sơn - Thanh Hóa

Đây là lần thứ 3 Công ty cổ phần đầu tư xử lý nước sạch Aqua Việt Nam tiếp tục trao tặng cho...

Trao tặng máy lọc nước cho Hội phụ nữ huyện Yên Định

Trao tặng máy lọc nước cho Hội phụ nữ huyện Yên Định

Sáng 07/10/2021 Công ty Cổ phần đầu tư xử lý nước sạch Aqua Việt Nam trao tặng 27 máy lọc nước cho...

Trao tặng 10.000 khẩu trang y tế cho Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

Trao tặng 10.000 khẩu trang y tế cho Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên

Sáng 19/10/2021 Công ty Cổ phần đầu tư xử lý nước sạch Aqua Việt Nam đã đến tặng 10.000 khẩu trang y...

Công ty Cổ phần đầu tư xử lý nước sạch Aqua Việt Nam trao tặng máy lọc nước và khẩu trang y tế tại Thanh Hóa

Công ty Cổ phần đầu tư xử lý nước sạch Aqua Việt Nam trao tặng máy lọc nước và khẩu trang y tế tại Thanh Hóa

Sáng ngày 06/10/2021 Công ty Cổ phần đầu tư xử lý nước sạch Aqua Việt Nam trao tặng cho Hội phụ nữ...